tientranvinadry's latest activity

  • tientranvinadry
    tientranvinadry đã đăng chủ đề mới.
    Đòi hỏi các tiêu chí “ngon, bổ, rẻ” nên rất nhiều đặt ra bài toán hơn 1 triệu đồng liệu có mua được bộ giàn phơi thông minh nào ngon hay...
  • tientranvinadry
    tientranvinadry đã đăng chủ đề mới.
    Đến nay nhà tôi đã lắp giàn phơi Vinadry được 5 tháng rồi. Qủa thực lúc mới mua cũng băn khoăn lắm, vì tìm 10 địa chỉ thì 9 địa chỉ toàn...