Trang chủTin đăng hôm nayQuy địnhQuy chếHướng dẫnĐối tác Đăng kư miễn phí
Trở lại   Cà Mau Rao Vặt - Mua Bán - Việc Làm > Trung tâm Cà mau Rao vặt > Sim số
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
 07-02-2017, 07:25 AM   #1
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên mới

- ID tin đăng: 121567
- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 98

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN
1/ Hướng dẫn đăng kư thành viên
2/ Hướng dẫn đăng tin có h́nh ảnh
3/ Hướng dẫn t́m id tin đăng
4/ Hướng dẫn báo cáo tin đăng
Arrow 0888.134561 - 0888.135.357 - 0888.37.47.37 ..v.v. Đă có [2921 lượt xem] và [25 trả lời] tin đăng này

Dự kiến về 10 số của Vinaphone sẽ về đầu 08

Call & sms: 01288.82.82.82

01294.898.898 = 0804.898.898 = 35 TRIỆU
01668.33.39.39 = 0768.33.39.39 = 6 TRIỆU
012.363636.78 = 08.36363678 = 3 TR 600K
01232.89.89.88 = 0832.89.89.88 = 3 TR 600K
01274.89.89.88 = 0874.89.89.88 = 3 TR 600K
01237.98.88.98 = 0837.98.88.98 = 3 TR 600K
01237.99.88.98 = 0837.99.88.98 = 3 TR 600K
01244.99.88.98 = 0844.99.88.98 = 3 TR 600K
01246.99.88.98 = 0846.99.88.98 = 3 TR 600K
01247.99.88.98 = 0847.99.88.98 = 3 TR 600K
01256.99.88.98 = 0856.99.88.98 = 3 TR 600K
01257.99.88.98 = 0857.99.88.98 = 3 TR 600K
01296.99.88.98 * 0806.99.88.98 = 5 TR 600K
01295.998.988 * 0895.998.988 = 3 TR 600K
01235.998.988 * 0835.998.988 = 3 TR 600K
01272.998.988 * 0872.998.988 = 3 TR 600K
01233.998.988 * 0833.998.988 = 4 TR 600K
01274.69.66.69 * 0874.69.66.69 = 3 TR 800K
01244.96.99.96 = 0844.96.99.96 = 2 TR 600K
01249.96.66.96 = 0849.96.66.96 = 3 TR 600K
01236.69.69.66 = 0836.69.69.66 = 3 TR 600K
01276.69.69.66 = 0876.69.69.66 = 3 TR 600K
01298.99.66.96 = 0808.99.66.96 = 3 TR 600K
01239.996.966 = 0839.996.966 = 3 TR 600K
01248.996669 * 0848.996669 = 3 TR 600K
01295.669996 * 0805.669996 = 3 TR 600K
01246869699 * 0846869699 = 3 TR 600K
01257.93.99.93 * 0857.93.99.93 = 2 TR 600K
01299.662.663 = 0809.662.663 = 3 TR 600K.
01299.663.667 = 0809.663.667 = 3 TR 600K.
01299.660.667 = 0809.660.667 = 3 TR 200K.
01279.433.833 = 0879.433.833 = 2 TR 600K.
01274.333.833 = 0874.333.833 = 3 TR 600K.
01234.211.711 = 0834.211.711 = 2 TR 600K.
01238.332.337 = 0838.332.337 = 2 TR 600K.
01232.335.338 = 0832.335.338 = 2 TR 600K.
01242.552.557 = 0842.552.557 = 2 TR 600K.
01244.552.557 = 0844.552.557 = 2 TR 600K.
01244.554.559 = 0844.554.559 = 2 TR 600K.
01245.553.559 = 0845.553.559 = 2 TR 600K.
01242.552.558 = 0842.552.558 = 2 TR 600K.
01232.771.778 = 0832.771.778 = 2 TR 600K.
01233.773.775 = 0833.773.775 = 2 TR 600K.
01276.773.778 = 0876.773.778 = 2 TR 600K.
01272.775.778 = 0872.775.778 = 2 TR 600K.
01239.113.116 = 0839.113.116 = 3 TR 600K.
01293.113.115 = 0803.113.115 = 3 TR 600K.
01259.114.115 = 0859.114.115 = 3 TR 600K.
01237.333.633 = 0837.333.633 = 3 TR 600K.
01279.336.338 = 0879.336.338 = 3 TR 600K.
01255.004.007 = 0855.004.007 = 3 TR 600K.
01299.277.577 = 0809.277.577 = 3 TR 600K.
01279.100.400 = 0879.100.400 = 3 TR 600K.
01293.100.300 = 0803.100.300 = 3 TR 600K.
01293.400.700 = 0803.400.700 = 3 TR 600K.
01247.200.400 = 0847.200.400 = 3 TR 600K.
01248.200.400 = 0848.200.400 = 3 TR 600K.
01258.200.400 = 0858.200.400 = 3 TR 600K.
01259.200.400 = 0859.200.400 = 3 TR 600K.
01293.200.400 = 0803.200.400 = 3 TR 600K.
01295.200.400 = 0805.200.400 = 3 TR 600K.
01296.200.400 = 0806.200.400 = 3 TR 600K.
01298.200.400 = 0808.200.400 = 5 TRIỆU
01279.279.792 = 0879.279792 = 1 TR 600K
012.3466.3466 = 08.3466.3466 = 2 TR 600K
012.456789.41 = 08.456789.41 = 2 TR 600K
01296.66.39.66 * 0806.66.39.66 = 2 TR 600K
01237.66.39.66 = 0837.66.39.66 = 2 TR 600K
01258.66.39.66 = 0858.66.39.66 = 2 TR 600K
01239.33.86.33 = 0839.33.86.33 = 1 TR 600K
01279.33.86.33 = 0879.33.86.33 = 1 TR 600K
01276.32.33.34 = 0876.32.33.34 = 3 TR 600K
0125.52.52.52.2 = 085.52.52.52.2 = 3 TR 600K
0124.83.83.83.3 = 084.83.83.83.3 = 3 TR 600K
0127.83.83.83.3 = 087.83.83.83.3 = 3 TR 600K
0129.63.63.63.3 = 080.63.63.63.3 = 3 TR 600K
0127.26.26.26.6 = 087.26.26.26.6 = 3 TR 600K
0124.45.45.45.5 = 084.45.45.45.5 = 3 TR 600K
0124.42.42.42.2 = 084.42.42.42.2 = 3 TR 600K
0123.52.52.52.8 = 083.52.52.52.8 = 2 TR 600K
0127.38.38.38.6 = 087.38.38.38.6 = 2 TR 600K
0125.98.98.98.5 = 085.98.98.98.5 = 2 TR 600K
0124.39.39.39.7 = 084.39.39.39.7 = 1 TR 600K
0124.39.39.39.8 = 084.39.39.39.8 = 2 TR 600K
0125.68.68.68.7 = 085.68.68.68.7 = 2 TR 600K
0124.69.69.69.8 = 084.69.69.69.8 = 3 TR 600K
012.94684689 = 080.4684689 = 3 TR 600K
0124.4564569 = 084.4564569 = 2 TR 600K
0123.23456.38 = 083.23456.38 = 2 TR 600K
0124.23456.39 = 084.23456.39 = 2 TR 600K
01234.357.579 = 0834.357.579 = 2 TR 600K
012.36.38.40.42 = 08.36.38.40.42 = 3 TR 600K
012.3968.3988 * 08.3968.3988 = 1 TR 600K
012.3939.1984 = 08.39.39.1984 = 2 TR 600K
012.9696.1998 =080.696.1998 = 2 TR 600K
012.39.39.39.91 = 0839393991 = 1 TR 5
012.39.39.39.95 = 0839393995 = 1 TR 5
012.39.39.39.22 = 0839393922 = 1 TR 5
012.38.38.38.55 = 0838383855 = 1 TR 5
012.38.38.38.10 = 0838383810 = 1 TR 5
012.38.38.38.24 = 0838383824 = 1 TR 5
0125.369.369.9 = 085.3693699 = 2 TR 600K
0127.369.369.9 = 087.3693699 = 2 TR 600K
012.4567.1369 * 08.4567.1369 = 3 TR 600K
012.3579.05.05 = 08.3579.0505 = 1 TR 600K
012.3579.06.06 = 08.3579.0606 = 1 TR 600K
012.3579.12.12 = 08.3579.1212 = 1 TR 600K
0123.4.6.8.10.12 * 083.4.6.8.10.12 = 2 TR 600K
01.246.6.8.10.12 = 0846.6.8.10.12 = 2 TR 600K
01233.79.86.79 * 0833.79.86.79 = 3 TR 600K
01246.39.68.39 = 0846.39.68.39 = 2 TR 600K
01256.39.68.39 * 0856.39.68.39 = 2 TR 600K
01259.39.68.39 * 0859.39.68.39 = 2 TR 600K
01296.39.68.39 * 0806.39.68.39 = 2 TR 600K
01275.68.39.68 * 0875.69.39.68 = 2 TR 600K
012.3855.3855 = 08.3855.3855 = 1 TR 600K
012.7234.7234 = 08.7234.7234 = 2 TR 600K
012.9234.9234 = 080.234.9234 = 2 TR 600K
012.4345.4345 = 08.4345.4345 = 2 TR 600K
012.4649.4649 = 08.4649.4649 = 1 TR 600K
012.9296.9296 = 0802.96.92.96 = 1 TR 600K
012.9294.9294 = 0802.94.92.94 = 1 TR 600K
012.9496.9496 = 0804.96.94.96 = 1 TR 600K
012.9497.9497 = 0804.97.94.97 = 1 TR 600K
012.3992.3992 = 08.3992.3992 = 3 TRIỆU
012.3983.3983 = 08.3983.3983 = 3 TRIỆU
012.4683.4683 = 08.4683.4683 = 3 TRIỆU
012.9937.9937 = 0809.379937 = 1 TR 600K
012.9967.9967 = 0809.679967 = 1 TR 600K
012.9958.9958 = 0809.589958 = 1 TR 600K
012.9916.9916 = 0809.169916 = 1 TR 600K
012.7807.7807 = 08.7807.7807 = 3 TRIỆU
012.7907.7907 = 08.7907.7907 = 3 TRIỆU
0123.7877788 * 083.7877788 = 3 TR 600K
0129.7787788 * 080.7787788 = 3 TR 600K
0127.4455566 * 087.4455566 = 3 TR 600K
0127.2233388 *087.2233388 = 2 TR 600K
0124.2244477 * 084.2244477 = 3 TR 600K
0127.2255599 * 087.2255599 = 2 TR 600K
0124.3344499 * 084.3344499 = 2 TR 200K
0124.8800077 * 084.8800077 = 2 TR 600K
0127.9900077 * 087.9900077 = 2 TR 600K
0129.7788989 = 0807.78.8989 = 2 TR 600K
0129.2468.789 * 08.02468.789 = 5 TRIỆU
0124.678.678.8 = 084.678.678.8 = 3 TR 600K
01238.876678 = 0838.876678 = 3 TR 600K
01299998678 = 080.9998.678 = 3 TR 600K
0129.56789.52 = 080.56789.52 = 3 TRIỆU
0129.468.2468 * 080.468.2468 = 4 TRIỆU
012.4488.2468 = 08.4488.2468 = 3 TRIỆU
012.4545.2468 = 08.4545.2468 = 3 TRIỆU
012.3939.1369 = 08.3939.1369 = 3 TRIỆU
012.4444.1369 = 08.4444.1369 = 3 TRIỆU
0129.666.1369 = 080.666.1369 = 3 TRIỆU
0127.999.1369 = 087.999.1369 = 3 TRIỆU
012.5566.3579 = 08.5566.3579 = 3 TRIỆU
012.4455.3579 = 08.4455.3579 = 3 TRIỆU
012.5959.3579 = 08.5959.3579 = 3 TRIỆU
012.9292.3579 = 080.292.3579 = 3 TRIỆU
01279.48.49.50 = 0879.48.49.50 = 3 TR 600K
01233.48.49.50 = 0833.48.49.50 = 3 TR 600K
01233.08.09.10 * 0833.08.09.10 = 3 TR 600K
01255.08.09.10 * 0855.08.09.10 = 3 TR 600K
01277.08.09.10 * 0877.08.09.10 = 3 TR 600K
01299.08.09.10 * 0809.08.09.10 = 5 TRIỆU
01299.09.10.11 * 0809.09.10.11 = 5 TRIỆU
01299.28.29.30 * 0809.28.29.30 = 5 TRIỆU
01232.8.9.10.11 = 0832.8.9.10.11 = 3 TR 600K
01245.8.9.10.11 = 0845.8.9.10.11 = 3 TR 600K
01248.8.9.10.11 = 0848.8.9.10.11 = 3 TR 600K
01249.8.9.10.11 = 0849.8.9.10.11 = 3 TR 600K
01252.8.9.10.11 = 0852.8.9.10.11 = 3 TR 600K
01293.8.9.10.11 = 0803.8.9.10.11 = 4 TRIỆU
01295.8.9.10.11 = 0805.8.9.10.11 = 4 TRIỆU
01.246810.678 = 080.46810.678 = 2 TR 600K
01.246810.567 = 080.46810.567 = 2 TR 600K
01.246810.456 = 080.46810.456 = 2 TR 600K
01259.139.179 * 0859.139.179 = 8 TRIỆU
01274.139.179 * 0874.139.179 = 5 TRIỆU
01292.186.168 * 0802.186.168 = 5 TRIỆU
01246.168.186 * 0846.168.186 = 5 TRIỆU

Liên Hệ: ANH CHÂU
Call & sms: 01288.82.82.82


Lần sửa cuối bởi SIMVINAPHONE11S; 14-09-2017 lúc 01:25 PM.
Trả lời với trích dẫn
Tin đăng gần đây của SIMVINAPHONE11S
Toàn Quốc - 01294.898.898 - 01206.796.796 - 0888.135.357 ... Sim số SIMVINAPHONE11S 7 423 17-12-2017 11:25 AM
Cà Mau - 01286.882.882 - 01294.898.898 - 0923.922.922 .... Sim số SIMVINAPHONE11S 4 641 27-10-2017 01:42 PM
Toàn Quốc - bán lô sim 10 số vina chỉ 100 ngàn / sim / lô Sim số SIMVINAPHONE11S 0 354 07-09-2017 07:37 PM
Toàn Quốc - 0888.134561 - 0888.135.357 - 0888.37.47.37 ..v.v. Sim số SIMVINAPHONE11S 25 2921 07-02-2017 07:25 AM
Toàn Quốc - 0888.23.43.63 - 0888.07.68.07 - 0941.10.12.16 - 08 Sim số SIMVINAPHONE11S 6 1042 15-12-2016 12:17 PM
 07-02-2017, 07:30 AM   #2
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên mới

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 98

Arrow

close
close
close
close
close


Lần sửa cuối bởi SIMVINAPHONE11S; 08-11-2017 lúc 10:38 AM.
Trả lời với trích dẫn
 10-02-2017, 03:05 PM   #3
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên mới

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 98

Arrow

10 số dễ nhớ, giá b́nh dân.

0888.135.357 = 3 TRIỆU 200K Số tiến đều vip
0888.23.43.63 = 3 TRIỆU 800K Tiến vip 2.4.6
0888.37.47.37 = 1 TRIỆU 800K
0888.43.45.49 = 1 TRIỆU 800K
0941.10.12.16 = 1 TRIỆU 600K
0886.30.36.30 = 1 TRIỆU 500K
0888.14.33.14 = 1 TRIỆU 200K
0888.57.68.57 = 1 TRIỆU 200K
0888.567.048 = 999K
0961.786.986 = 3 TR 800K
0949.31.33.36 = 1 TR 200K
0943.82.88.22 = 1 TR 600K
0946.889.567 = 1 TR 500K
0943.666.810 = 750K
0946.999.810 = 750K
0945.999.810 = 750K
0947.222.024 = 850K
0946.777.024 = 750K
0947.555.910 = 750K
0945.666.510 = 750K
0945.777.910 = 750K
094.3579.024 = 750K
09.456.46810= 750K
0945.046810 = 750K
0949.346810 = 750K
0944.889897 = 750K
0945.269.270 = 650K
0947.83.62.83 = 650K
0947.583833 = 650K
0945.152.123 = 650K
09.13579.173 = 650K
09.13579.724 = 650K
09.13579.934 = 650K
0941.691.693 = 850K
0941.691.695 = 850K
0941.691.697 = 850K
0941.691.698 = 850K
0947.892.895 = 850K
0942.183.583 = 850K
0944.237.837 = 750K
0942.830.835 = 750K
0944.783.788 = 750K
0949.057.257 = 750K
0947.565.765 = 750K
0943.150.850 = 750K
0947.661.861 = 750K
0948.091.491 = 750K
0943.091.791 = 750K
0949.446.746 = 750K
0945.312.712 = 750K
0944.124.324 = 750K
0945.300.304 = 750K
0948.712.718 = 750K
0943.204.604 = 750K
0943.79.81.83 = 650K
0945.06.08.10 = 750K
0942.08.10.12 = 750K
0949.08.10.12 = 750K
0942.18.20.22 = 750K
0945.26.28.30 = 850K
0947.26.28.30 = 850K
0949.28.30.32 = 850K
0942.38.40.42 = 850K
0941.46.48.50 = 850K
0941.48.50.52 = 850K
0946.58.60.62 = 850K
0947.58.60.62 = 850K
0941.78.80.82 = 850K
0943.25.30.35 = 850K
0944.30.35.40 = 850K
0943.35.40.45 = 850K
0945.55.60.65 = 850K
0946.65.70.75 = 850K
0941.70.75.80 = 850K
0941.75.80.85 = 850K
0943.75.80.85 = 850K
0945.80.85.90 = 850K
0948.06.09.12 = 650K
Lộc phát 68.88.86 - Thần Tài 39.79
094.169.2868 = 750K
094.169.1688 = 750K
0944.392.682 = 650K
0949.392.682 = 650K
0946.248.579 = 650K
0944.86.39.88 = 850K
0946.975.688 = 650K
0948.86.37.86 = 750K
0941.69.16.69 = 750K
0943.56.38.56 = 650K
0948.38.97.38 = 650K
09.468.468.52 = 650K
09.468.468.24 = 550K
0947.179.183 = 650K
0949.368.798 = 650K
0947.239396 = 650K
094.8639392 = 650K
0949.179792 = 650K
094.2279796 = 650K
0947.286867 = 650K
0942.886863 = 650K
0948.056786 = 650K
0948.357910 = 650K
0944.136910 = 650K
094.6789.047 = 650K
094.6789.124 = 650K
094.6789.346 = 650K
094.6789.902 = 650K
0943339932 = 650K
0943388812 = 650K
0945678.610 = 750K
094.34567.42 = 750K
094.4567.367 = 750K
09.4560.4562 = 650K
09.4561.4563 = 650K
0943.099.100 = 850K
0945.034560 = 750K
0947.224682 = 750K
094.3024683 = 650K
0949.835798 = 750K
094.6135796 = 950K
0947.135796 = 750K
0943.135791 = 750K
0944.139.078 = 650K
0948.186.152 = 650K
094.3456.044 = 750K
094.3456.048 = 650K
094.3456.017 = 650K
094.3456.027 = 650K
0946.3456.23 = 650K
09.42.40.38.36 = 650K
0949.147714 = 650K

Liên Hệ: ANH CHÂU
Call & sms: 01288.82.82.82


Lần sửa cuối bởi SIMVINAPHONE11S; 14-09-2017 lúc 01:26 PM.
Trả lời với trích dẫn
 17-02-2017, 08:54 AM   #4
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên mới

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 98

Mặc định

cập nhật ngày 17/02/2017 ...............................................

Trả lời với trích dẫn
 22-02-2017, 08:53 AM   #5
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên mới

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 98

Mặc định

lên cao cao nào .................................................. ............

Trả lời với trích dẫn
 01-03-2017, 03:00 PM   #6
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên mới

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 98

Mặc định

lên cao cao nữa nào .................................................. ....................................

Trả lời với trích dẫn
 07-03-2017, 09:59 AM   #7
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên mới

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 98

Mặc định

lên cao cao nữa nào .................................................. ..............

Trả lời với trích dẫn
 19-03-2017, 06:08 PM   #8
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên mới

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 98

Mặc định

lên cao cao nào .................................................. ...............

Trả lời với trích dẫn
 26-03-2017, 07:07 AM   #9
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên mới

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 98

Mặc định

lên cao cao tiếp nào .................................................. .....

Trả lời với trích dẫn
 29-03-2017, 04:42 PM   #10
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên mới

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 98

Mặc định

lên cao cao nữa nào .................................................. .......

Trả lời với trích dẫn

Số Giấy phép ĐKKD: 61A8006750 ngày cấp 19/03/2015 tại UBND TP.Cà Mau.
Địa chỉ: 54, Lư Thường Kiệt, Phường 6, TP.Cà Mau. Email: thantai_3190@yahoo.com.vn
Powered by vBulletin® Version 3.8.6 Copyright ©2010 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd. Thống kê Google Analytics