Trang chủTin đăng hôm nayQuy địnhQuy chếHướng dẫnĐối tác Đăng kư miễn phí
Trở lại   Cà Mau Rao Vặt - Mua Bán - Việc Làm > Trung tâm Cà mau Rao vặt > Sim số
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
 17-12-2017, 11:25 AM   #1
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên cấp 1

- ID tin đăng: 126633
- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 101

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN
1/ Hướng dẫn đăng kư thành viên
2/ Hướng dẫn đăng tin có h́nh ảnh
3/ Hướng dẫn t́m id tin đăng
4/ Hướng dẫn báo cáo tin đăng
Arrow 01294.898.898 - 01206.796.796 - 0888.135.357 ... Đă có [701 lượt xem] và [10 trả lời] tin đăng này

Bộ TT & TT Khẳng định 11 số về 10 số trong năm 2018

Sim trả trước, Giao sim trực tiếp, Vào tên chính chủ.

01206.796.796 = 9 TRIỆU
01294.898.898 = 25 TRIỆU
0121.5522777 = 3 TRIỆU
01215.464666 = 3 TRIỆU
01289.233332 = 2 TRIỆU
01298.411114 = 2 TRIỆU
01293.844448 = 2 TRIỆU
01219.468686 = 3 TRIỆU
01258.398866 = 2 TRIỆU
01276.32.33.34 = 1 TR 5
0127.2347234 = 2 TRIỆU
0124.2348234 = 2 TRIỆU
01299998678 = 1 TR 5
012.363636.78 = 2 TRIỆU
01238.876678 = 2 TRIỆU
01.246810.678 = 1 TRIỆU
01.246810.567 = 1 TRIỆU
01.246810.456 = 1 TRIỆU
01232.89.89.88 = 3 TRIỆU
01274.89.89.88 = 3 TRIỆU
01237.98.88.98 = 3 TRIỆU
01237.99.88.98 = 2 TR 8
01244.99.88.98 = 2 TR 8
01246.99.88.98 = 3 TRIỆU
01247.99.88.98 = 2 TR 8
01256.99.88.98 = 3 TRIỆU
01257.99.88.98 = 2 TR 8
01296.99.88.98 = 3 TRIỆU
01295.998.988 = 2 TR 8
01235.998.988 = 2 TR 8
01272.998.988 = 2 TR 8
01233.998.988 = 2 TR 8
01274.69.66.69 = 3 TRIỆU
01244.96.99.96 = 2 TR 8
01249.96.66.96 = 3 TRIỆU
01236.69.69.66 = 3 TRIỆU
01276.69.69.66 = 3 TRIỆU
01298.99.66.96 = 3 TRIỆU
01239.996.966 = 3 TRIỆU
01248.99.6669 = 3 TRIỆU
01295.669996 = 2 TR 8
01246869699 = 3 TRIỆU
01259.36.66.96 = 2 TRIỆU
01273.98.69.98 = 1 TR 500K
0125.52.52.52.2 = 3 TRIỆU
0124.83.83.83.3 = 3 TRIỆU
0127.83.83.83.3 = 3 TRIỆU
0129.63.63.63.3 = 3 TRIỆU
0127.26.26.26.6 = 3 TRIỆU
0124.45.45.45.5 = 3 TRIỆU
0124.42.42.42.2 = 3 TRIỆU
0124.20.20.20.6 = 1 TR 500K
0124.21.21.21.3 = 1 TR 500K
0124.21.21.21.6 = 1 TR 500K
0125.21.21.21.6 = 1 TR 500K
0124.31.31.31.7 = 1 TR 500K
0125.32.32.32.4 = 1 TR 500K
0129.32.32.32.4 = 1 TR 500K
0127.38.38.38.6 = 2 TRIỆU
0124.39.39.39.7 = 1 TR 500K
0124.39.39.39.8 = 2 TRIỆU
0123.40.40.40.1 = 1 TR 500K
0127.40.40.40.6 = 1 TR 500K
0124.41.41.41.6 = 1 TR 500K
0127.42.42.42.3 = 1 TR 500K
0125.50.50.50.2 = 1 TR 500K
0123.51.51.51.4 = 1 TR 500K
0123.52.52.52.8 = 2 TRIỆU
0127.52.52.52.3 = 1 TR 500K
0124.53.53.53.7 = 2 TRIỆU
0123.62.62.62.1 = 1 TR 500K
0125.68.68.68.7 = 1 TR 500K
0124.69.69.69.8 = 3 TRIỆU
0124.71.71.71.1 = 3 TRIỆU
0123.80.80.80.4 = 1 TR 500K
0125.90.90.90.5 = 1 TR 500K
0125.91.91.91.6 = 1 TR 500K
0124.91.91.91.8 = 1 TR 500K
0123.92.92.92.1 = 1 TR 500K
0125.98.98.98.5 = 1 TR 500K
01296.46.66.46 = 2 TRIỆU
01235.51.51.55 = 2 TRIỆU
01295559959 = 3 TRIỆU
01236336636 = 3 TRIỆU
01233633663 = 3 TRIỆU
01233663363 = 3 TRIỆU
01255252255 = 3 TRIỆU
01255353355 = 3 TRIỆU
01247474477 = 3 TRIỆU
01244744477 = 3 TRIỆU
01244447747 = 3 TRIỆU
01244474477 = 3 TRIỆU
01242242422 = 3 TRIỆU
01244424244 = 3 TRIỆU
01244242244 = 3 TRIỆU
01244422424 = 3 TRIỆU
01244224244 = 3 TRIỆU
01242224442 = 3 TRIỆU
01244422442 = 3 TRIỆU
01244442422 = 3 TRIỆU
01242442422 = 3 TRIỆU
01297997797 = 3 TRIỆU
01279779997 = 3 TRIỆU
01279997797 = 3 TRIỆU
01233733737 = 3 TRIỆU
01273773733 = 3 TRIỆU
01246646466 = 3 TRIỆU
01244644466 = 3 TRIỆU
01246446646 = 3 TRIỆU
01244446466 = 3 TRIỆU
01244446646 = 3 TRIỆU
01244494944 = 3 TRIỆU
01255775557 = 3 TRIỆU
01248448848 = 3 TRIỆU
01292882822 = 3 TRIỆU
0123.7877788 = 3 TRIỆU
0129.7787788 = 3 TRIỆU
01257.93.99.93 = 1 TR 6
01296.37.77.37 = 1 TR 2
01299.662.663 = 1 TRIỆU
01299.663.667 = 1 TRIỆU
01299.660.667 = 1 TRIỆU
01237.333.633 = 2 TRIỆU
01279.433.833 = 1 TRIỆU
01274.333.833 = 2 TRIỆU
01276.661.669 = 1 TRIỆU
01232.221.228 = 1 TRIỆU
01238.887.886 = 1 TRIỆU
01234.211.711 = 1 TRIỆU
01238.332.337 = 1 TRIỆU
01232.335.338 = 1 TRIỆU
01242.552.557 = 1 TRIỆU
01244.552.557 = 1 TRIỆU
01244.554.559 = 1 TRIỆU
01245.553.559 = 1 TRIỆU
01242.552.558 = 1 TRIỆU
01232.771.778 = 1 TRIỆU
01233.773.775 = 1 TRIỆU
01276.773.778 = 1 TRIỆU
01272.775.778 = 1 TRIỆU
01239.113.116 = 1 TR 8
01293.113.115 = 1 TR 8
01259.114.115 = 1 TR 8
01279.336.338 = 1 TRIỆU
01255.004.007 = 2 TRIỆU
01299.277.577 = 1 TRIỆU
01279.100.400 = 1 TR 5
01293.100.300 = 1 TR 5
01293.400.700 = 1 TR 5
01247.200.400 = 1 TR 5
01248.200.400 = 1 TR 5
01258.200.400 = 1 TR 5
01259.200.400 = 1 TR 5
01293.200.400 = 1 TR 5
01295.200.400 = 1 TR 5
01296.200.400 = 1 TR 5
01298.200.400 = 1 TR 5
01279.279.792 = 1 TR 5
0129.666.39.66 = 1 TR 2
01237.66.39.66 = 1 TR 2
01258.66.39.66 = 1 TR 2
0125.666.45.66 = 1 TR 2
0124.666.83.66 = 1 TR 2
0124.888.15.88 = 1 TR 2
0124.999.26.99 = 1 TR 2
01248.66.18.66 = 1 TR 2
01245.99.16.99 = 1 TR 2
01239.33.86.33 = 1 TRIỆU
01279.33.86.33 = 1 TRIỆU
0129.468.468.9 = 1 TR 8
0124.456.456.9 = 1 TR 8
0125.369.369.9 = 1 TR 8
0127.369.369.9 = 1 TR 8
0124.678.678.8 = 1 TR 8
0123.23456.38 = 1 TR 5
0124.23456.39 = 1 TR 5
01234.357.579 = 2 TRIỆU
012.36.38.40.42 = 1 TR 5
012.3968.3988 = 1 TR 5
012.3939.1984 = 1 TR 5
012.9696.1998 = 1 TR 5
012.3579.05.05 = 1 TR 5
012.3579.06.06 = 1 TR 5
012.3579.12.12 = 1 TR 5
0123.4.6.8.10.12 = 1 TR 5
01.246.6.8.10.12 = 1 TR 5
01233.79.86.79 = 1 TR 5
01246.39.68.39 = 1 TR 5
01256.39.68.39 = 1 TR 5
01259.39.68.39 = 1 TR 5
01296.39.68.39 = 1 TR 5
012.3855.3855 = 1 TR 8
012.4649.4649 = 1 TR 5
012.9296.9296 = 1 TR 5
012.9294.9294 = 1 TR 5
012.9496.9496 = 1 TR 5
012.9497.9497 = 1 TR 5
012.3992.3992 = 1 TR 8
012.4683.4683 = 1 TR 8
012.9937.9937 = 1 TR 8
012.9967.9967 = 1 TR 8
012.9958.9958 = 1 TR 8
012.9916.9916 = 1 TR 8
012.7807.7807 = 1 TR 5
012.7907.7907 = 1 TR 5
0127.4455566 = 2 TRIỆU
0127.2233388 = 2 TRIỆU
0124.2244477 = 2 TRIỆU
0127.2255599 = 2 TRIỆU
0124.3344499 = 2 TRIỆU
0124.8800077 = 1 TR 6
0127.9900077 = 1 TR 6
0129.7788989 = 2 TRIỆU
0125.3334569 = 1 TRIỆU
0129.2224689 = 1 TRIỆU
0129.468.2468 = 2 TRIỆU
012.4488.2468 = 2 TRIỆU
012.4545.2468 = 2 TRIỆU
012.3939.1369 = 2 TRIỆU
012.4444.1369 = 2 TRIỆU
0129.666.1369 = 2 TRIỆU
0127.999.1369 = 2 TRIỆU
012.4567.1369 = 2 TRIỆU
012.5566.3579 = 2 TRIỆU
012.4455.3579 = 2 TRIỆU
012.5959.3579 = 2 TRIỆU
012.9292.3579 = 2 TRIỆU
01279.48.49.50 = 2 TRIỆU
01233.48.49.50 = 2 TRIỆU
01233.08.09.10 = 1 TR 8
01255.08.09.10 = 1 TR 8
01277.08.09.10 = 1 TR 8
01299.08.09.10 = 1 TR 8
01299.09.10.11 = 1 TR 8
01299.28.29.30 = 2 TRIỆU
01232.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
01245.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
01248.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
01249.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
01252.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
01293.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
01295.8.9.10.11 = 2 TRIỆU
01274.139.179 = 2 TRIỆU
01246.168.186 = 2 TRIỆU
01276.646.696 = 999K
01258.676.696 = 999K
01296.656.696 = 999K
01239.949.969 = 999K
01237.437.637 = 999K
01235.435.635 = 999K
01292.492.692 = 999K
012.333.999.56 = 999K
012.333.999.35 = 999K
012.777.999.08 = 999K
012.999.888.56 = 999K
012.39.39.39.91 = 999K
012.39.39.39.95 = 999K
012.38.38.38.55 = 999K
012.38.38.38.10 = 999K
012.38.38.38.24 = 999K
012.556677.83 = 999K
012.445566.04 = 999K
012.445566.24 = 999K
012.445566.23 = 999K
012.445566.10 = 999K
012.929292.11 = 999K
012.989898.10 = 999K
012.989898.12 = 999K
012.989898.21 = 999K
012.787878.04 = 999K
012.363636.77 = 999K
012.969696.26 = 999K
012.969696.77 = 999K
012.969696.45 = 999K
012.969696.30 = 999K
012.969696.23 = 999K
012.939393.26 = 999K
012.939393.28 = 999K
012.585858.26 = 999K
012.585858.36 = 999K
012.484848.67 = 999K
01255555206 = 999K
01255555216 = 999K
01255555263 = 999K
01255555327 = 999K
01255555203 = 999K
01255555734 = 999K
01255555495 = 999K
01255555381 = 999K
01255555402 = 999K
01255555487 = 999K
01255555847 = 999K
01255555728 = 999K
01244444859 = 999K
01233333128 = 1 TR 5
01233333267 = 1 TR 5
01233333427 = 1 TR 5

Liên Hệ: ANH CHÂU
Call & sms: 01206.796.796 - 0961.786.986


Lần sửa cuối bởi SIMVINAPHONE11S; Hôm qua lúc 10:54 AM.
Trả lời với trích dẫn
Tin đăng gần đây của SIMVINAPHONE11S
Toàn Quốc - 01294.898.898 - 01206.796.796 - 0888.135.357 ... Sim số SIMVINAPHONE11S 10 701 17-12-2017 11:25 AM
Cà Mau - 01286.882.882 - 01294.898.898 - 0923.922.922 .... Sim số SIMVINAPHONE11S 4 699 27-10-2017 01:42 PM
Toàn Quốc - bán lô sim 10 số vina chỉ 100 ngàn / sim / lô Sim số SIMVINAPHONE11S 0 389 07-09-2017 07:37 PM
Toàn Quốc - 0888.134561 - 0888.135.357 - 0888.37.47.37 ..v.v. Sim số SIMVINAPHONE11S 25 3004 07-02-2017 07:25 AM
Toàn Quốc - 0888.23.43.63 - 0888.07.68.07 - 0941.10.12.16 - 08 Sim số SIMVINAPHONE11S 6 1059 15-12-2016 12:17 PM
 19-12-2017, 02:15 PM   #2
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên cấp 1

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 101

Arrow

Tất cả là sim trả trước, vào tên chính chủ cho người mua.

Giao sim trực tiếp tận nơi rồi thu tiền.

số dễ nhớ ..................
01276.646.696 = 999K
01258.676.696 = 999K
01296.656.696 = 999K
01239.949.969 = 999K
01237.437.637 = 999K
01235.435.635 = 999K
01292.492.692 = 999K
012.333.999.56 = 999K
012.333.999.35 = 999K
012.777.999.08 = 999K
012.999.888.56 = 999K
012.556677.83 = 999K
012.445566.04 = 999K
012.445566.24 = 999K
012.445566.23 = 999K
012.445566.10 = 999K
012.929292.11 = 999K
012.989898.10 = 999K
012.989898.12 = 999K
012.989898.21 = 999K
012.787878.04 = 999K
012.363636.77 = 999K
012.969696.26 = 999K
012.969696.77 = 999K
012.969696.45 = 999K
012.969696.30 = 999K
012.969696.23 = 999K
012.939393.26 = 999K
012.939393.28 = 999K
012.585858.26 = 999K
012.585858.36 = 999K
012.484848.67 = 999K
01255555206 = 999K
01255555216 = 999K
01255555263 = 999K
01255555327 = 999K
01255555203 = 999K
01255555734 = 999K
01255555495 = 999K
01255555381 = 999K
01255555402 = 999K
01255555487 = 999K
01255555847 = 999K
01255555728 = 999K
01244444859 = 999K
01233333128 = 1 TR 5
01233333267 = 1 TR 5
01233333427 = 1 TR 5

LH: ANH CHÂU
0961.786.986 - 01206.796.796 - 0299.2466666


Lần sửa cuối bởi SIMVINAPHONE11S; Hôm qua lúc 10:53 AM.
Trả lời với trích dẫn
 24-12-2017, 10:31 AM   #3
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên cấp 1

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 101

Arrow

01279.48.49.50 = 2 triỆu
01233.48.49.50 = 2 triỆu
01233.08.09.10 = 1 tr 8
01255.08.09.10 = 1 tr 8
01277.08.09.10 = 1 tr 8
01299.08.09.10 = 1 tr 8
01299.09.10.11 = 1 tr 8
01299.28.29.30 = 2 triỆu
01232.8.9.10.11 = 2 triỆu
01245.8.9.10.11 = 2 triỆu
01248.8.9.10.11 = 2 triỆu
01249.8.9.10.11 = 2 triỆu
01252.8.9.10.11 = 2 triỆu
01293.8.9.10.11 = 2 triỆu
01295.8.9.10.11 = 2 triỆu
01259.139.179 = 2 triỆu
01274.139.179 = 2 triỆu
01292.186.168 = 2 triỆu
01246.168.186 = 2 triỆu
01276.646.696 = 999k
01258.676.696 = 999k
01296.656.696 = 999k
01239.949.969 = 999k
01237.437.637 = 999k
01235.435.635 = 999k
01292.492.692 = 999k
012.333.999.56 = 999k
012.333.999.35 = 999k
012.777.999.08 = 999k
012.999.888.56 = 999k
012.39.39.39.91 = 999k
012.39.39.39.95 = 999k
012.38.38.38.55 = 999k
012.38.38.38.10 = 999k
012.38.38.38.24 = 999k
012.556677.83 = 999k
012.445566.04 = 999k
012.445566.24 = 999k
012.445566.23 = 999k
012.445566.10 = 999k
012.929292.11 = 999k
012.989898.10 = 999k
012.989898.12 = 999k
012.989898.21 = 999k
012.787878.04 = 999k
012.363636.77 = 999k
012.969696.26 = 999k
012.969696.77 = 999k
012.969696.45 = 999k
012.969696.30 = 999k
012.969696.23 = 999k
012.939393.26 = 999k
012.939393.28 = 999k
012.585858.26 = 999k
012.585858.36 = 999k
012.484848.67 = 999k
01255555206 = 999k
01255555216 = 999k
01255555263 = 999k
01255555327 = 999k
01255555203 = 999k
01255555734 = 999k
01255555495 = 999k
01255555381 = 999k
01255555402 = 999k
01255555487 = 999k
01255555847 = 999k
01255555728 = 999k
01244444859 = 999k
01233333128 = 1 tr 5
01233333267 = 1 tr 5
01233333427 = 1 tr 5


Lần sửa cuối bởi SIMVINAPHONE11S; 01-01-2018 lúc 09:05 PM.
Trả lời với trích dẫn
 24-12-2017, 03:07 PM   #4
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên cấp 1

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 101

Mặc định

0888.135.357 = 2 tr 8
0888668900 = 1 tr 6
0921.28.88.28 = 3 triỆu
0949.31.33.36 = 1 tr 600k
0943.82.88.22 = 2 triỆu
0946.889.567 = 1 tr 500k
0945.152.123 = 650k
0946.248.579 = 750k
0948.186.152 = 750k
0949.14.77.14 = 650k
0948.38.97.38 = 550k
0943.56.38.56 = 550k
0947.83.62.83 = 650k
0945.06.08.10 = 750k
0942.08.10.12 = 750k
0949.08.10.12 = 750k
0942.18.20.22 = 750k
0945.26.28.30 = 850k
0947.26.28.30 = 850k
0949.28.30.32 = 850k
0942.38.40.42 = 850k
0941.46.48.50 = 850k
0941.48.50.52 = 850k
0946.58.60.62 = 850k
0947.58.60.62 = 850k
0941.78.80.82 = 850k
0943.25.30.35 = 850k
0944.30.35.40 = 850k
0943.35.40.45 = 850k
0945.55.60.65 = 850k
0946.65.70.75 = 850k
0941.70.75.80 = 850k
0941.75.80.85 = 850k
0943.75.80.85 = 850k
0941.691.693 = 650k
0941.691.695 = 650k
0941.691.697 = 650k
0941.691.698 = 750k
0947.661.861 = 650k
0945.300.304 = 650k
0943.150.850 = 650k
0944.783.788 = 750k
0948.091.491 = 650k
0943.091.791 = 650k
0942.204.604 = 650k
0945.312.712 = 650k
0947.892.895 = 750k
0942.830.835 = 650k
0949.057.257 = 750k

Trả lời với trích dẫn
 01-01-2018, 09:06 PM   #5
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên cấp 1

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 101

Mặc định

cập nhật ngày 01/01/2018 .........................................
fb: soctrang sim dep

Trả lời với trích dẫn
 08-01-2018, 11:09 AM   #6
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên cấp 1

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 101

Mặc định

cập nhật ngày 08/01/2018 ....................................

Trả lời với trích dẫn
 15-01-2018, 02:24 PM   #7
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên cấp 1

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 101

Mặc định

cập nhật ngày 15/01/2018 .................................................. ..........

Trả lời với trích dẫn
 30-01-2018, 10:32 AM   #8
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên cấp 1

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 101

Mặc định

lên cao cao tiếp nào .................................................. ...............

Trả lời với trích dẫn
 21-02-2018, 09:18 AM   #9
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên cấp 1

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 101

Mặc định

lên cao cao tiếp nào .................................................. ......

Trả lời với trích dẫn
 13-03-2018, 02:35 PM   #10
SIMVINAPHONE11S SIMVINAPHONE11S đang ẩn
Thành viên cấp 1

- Thành viên thứ: 31790
- Số điện thoại: 0965721999
- Nơi sống: sóc trăng
- Ngày tham gia: Jan 2016
- Số tin đăng: 101

Mặc định

Liên Hệ: ANH CHÂU
Call & sms: 01206.796.796 - 0961.786.986

Trả lời với trích dẫn

Số Giấy phép ĐKKD: 61A8006750 ngày cấp 19/03/2015 tại UBND TP.Cà Mau.
Địa chỉ: 54, Lư Thường Kiệt, Phường 6, TP.Cà Mau. Email: thantai_3190@yahoo.com.vn
Powered by vBulletin® Version 3.8.6 Copyright ©2010 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd. Thống kê Google Analytics