tientranvinadry's latest activity

  • tientranvinadry
    tientranvinadry đã đăng chủ đề mới.
    Trong quá trình sử dụng giàn phơi thông minh Vinadry các gia đình thường mắc những sai lầm rất phổ biến sau đây. Nó ảnh hưởng nhiều đến...
  • tientranvinadry
    tientranvinadry đã đăng chủ đề mới.
    Qua 1 số sự vụ lừa dối khách hàng nổi tiếng như tập đoàn Asanzo hay Khaisilk…tôi chợt nghĩ đến 1 vài sản phẩm rất quen thuộc trong đời...