Bản Lĩnh Đàn Ông

Sinh nhật
Tháng một 1
Nơi ở
Số 04, Yên Lãng, Hà Nội
Điện thoại
0000000001

Chữ ký

“Đừng để kích thước cậu nhỏ là khuyết điểm của một người đàn ông thành công”
Xem chi tiết sản phẩm + Hot girl hướng dẫn sử dụng tại: Bản Lĩnh Đàn Ông!

Các danh hiệu

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.