bạch đằng

  1. Y

    Cà Mau Nền kdc Bạch Đằng

    E sang 1 cặp gồm 1 nhà D7 và 1 nền N15 Kdc Bạch Đằng. Nhà 4,5x24 giá 1,1ty. Đất 4,5x24 giá 790tr. Achi gọi sdt 0939834777 để xem và thương lượng.