cáp tín hiệu chống nhiễu

  1. Q

    Toàn Quốc Cung cấp cáp điều khiển tiết diện 0.22mm2 chống nhiễu

    Cáp tín hiệu tiết diện 0.22mm2 – thương hiệu Altek Kabel Loại dây: 2x0.22 4x0.22 6x0.22 8x0.22 Cấu trúc: pvc/pvc/cu Có 2 loại chống nhiễu và không chống nhiễu Chúng tôi nhận đặt hàng số lượng lớn và có mức chiết khấu hấp dẫn cho...