châu văn liêm

  1. Y

    Cà Mau Nền châu văn liêm đoạn gần giao licogi

    Nền đườg châu văn liêm đoạn trong gần giao licogi. 4,5x26. K thuộc minh thắng. Cất nhà thoải mái. Giá 2,15ty. Gọi sdt 0939834777 để xem nền và thương lượng nha a chị.