combo i5 4570

  1. D

    Cà Mau Combo i5 4570

    Đang chạy main lăng ra ngủm nên em bán lại Mian Asus H81 M-D (Kích hết chạy chưa qua sửa chữa), CPU i5-4570, Ram 4Gb bus 1600 Corsair. Giá bán 2 triệu 550.