cục kê bê tông

  1. vienkebetong

    Kiên Giang Giải pháp Con kê bê tông trong kết cấu bê tông cốt thép

    Trong công tác thi công kết cấu phần thô, cụ thể là thi công thép và bê tông trên công trường, con kê bê tông được sử dụng nhằm mục đích tạo ra một lớp bảo vệ cho cốt thép (còn gọi là kê thép). Điều này đảm bảo cho kết cấu bề mặt thép được duy trì tiêu chuẩn cả trước và trong suốt quá trình đổ...
  2. vienkebetong

    Toàn Quốc [NLSG] Con kê bê tông chịu lực cao trong xây dựng công nghiệp & dân dụng

    Hầu hết tất cả các công ty đối tác của Ngọc Lam Sài Gòn đã thực hiện công tác khảo sát về ưu, nhược điểm của phương pháp tự đúc con kê bê tông và đã đưa ra quyết định chuyển đổi sang sử dụng sản phẩm Con kê bê tông đúc sẵn của chúng tôi. Ưu điểm của sản phẩm: Khả năng chịu lực tốt Cường độ...