địa chỉ học văn thư lưu trữ

  1. hnquyen

    Toàn Quốc Đào tạo nghiệp vụ Văn thư lưu trữ (Quản trị văn phòng) tại TPHCM

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ Nhằm chuẩn hóa công tác văn thư làm việc trong các cơ quan, tổ chức. Công ty chúng tôi phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp HCM tuyển sinh khóa học “ Quản trị văn phòng và công...