do muc may in

  1. X

    Toàn Quốc Sửa máy tính - Khắc phục sự cố máy tính - Đổ mực máy in

    + Cài đặt Windows, Word, Exel, Fonts, Autocad,… + Khắc phục và xử lí mọi sự cố máy tính. + Cứu dự liệu bị mất do xoá nhầm, format, fdisk, … + Sửa lỗi máy treo, khi động lại, máy chạy chậm… + Diệt Virus, cài đặt phần mềm diệt Virus, cập nhật virus + Lắp ráp, cài đặt, nâng cấp máy vi tính ...