giá treo logitech meetup

  1. T

    Toàn Quốc Giá treo Logitech Meetup

    Gắn chắc chắn Meetup của Logitech lên TV hoặc màn hình Giá gắn TV cho MeetUp của Logitech. Giữ chắc chắn Camera hội nghị MeetUp ở phía trên hoặc phía dưới màn hình phẳng. Và gắn vào các điểm gắn VESA tiêu chuẩn ngành có sẵn trên hầu hết các TV và màn hình. Gắn ở trên hay dưới màn hình Thiết kế...