hồ chí minh

  1. B

    TPHCM Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Căn Hộ, Đất Nền

    (X) Mô tả công việc Triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng theo định hướng chiến lược của Công ty. Chăm sóc khách hàng từ data của công ty giao xuống. Khai thác thông tin khách hàng nhằm tư vấn đúng nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng khách hàng. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về thông tin sản...