hợp tác kinh doanh tại cà mau

  1. camauraovat

    Thư mời hợp tác Kinh doanh Online

    Chào bạn, CaMauRaoVat.Com , hiện nay đang ấp ủ kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh online và offline thông qua cửa hàng, kết hợp ứng dụng thanh toán điện tử theo đề án của chính phủ đến năm 2020 90% giao dịch không dùng tiền mặt. Mục tiêu là kết nối cộng đồng cũng mua sắm hàng hóa, khi cộng đồng...
Top