main

  1. Q

    Cà Mau Bán Main Giga H77DS3 và Combo 3x4gb Ram DDR3 1600

    mình muốn bán Main và Combo Ram như tiêu đề: Main H77: 700k 3 Thanh RAM 4gb ddr3 1600: 900k/3 thanh Tình trạng: đang sử dụng tốt. Giao dịch tại Cà Mau. Có lỗi mình hoàn tiền trong 1 tháng.