máy casset

  1. M

    Cà Mau MÁY CASSETE

    Cho hỏi cả nhà,ai biết chỗ nào Cà Mau bán linh kiện(dây cu-roa hay comro) của máy thu băng không? Chỉ mình với. Cám ơn nhiều.