máy ép trục vít

  1. M

    Toàn Quốc Máy ép tách bả phân heo cho môi trường thêm sạch

    máy ép phân trong chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế và giảm thiểu được ô nhiễm môi trường. Hàng năm trang trại chăn nuôi heo thải ra hàng tấn chất thải. Để xử lý toàn bộ lượng chất thải mà đàn heo thải ra, chủ đầu tư phải xây dựng hầm biogas lớn nhưng sau vài năm hoạt động chất thải thường đọng...