men xử lý nước

  1. K

    Toàn Quốc PROBIOPOND: Men vi sinh cao cấp xử lý sạch đáy ao nuôi tôm cá

    PROBIOPOND VI SINH BỘT XỬ LÝ ĐÁY AO Thành phần Bacillus megaterium : 1.0 x 10^8 CFU/kg Bacillus polymixa : 1.0 x 10^8 CFU/kg Bacillus subtilis : 1.0 x 10^8 CFU/kg Bacillus licheniformis : 1.0 x 10^8...
Top