ống ruột gà sắt

  1. N

    Toàn Quốc Ống ruột gà bọc nhựa phi 16, phi 20, phi 25, phi 31

    Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa và Đầu nối ống ruột gà. Có các thông số sau: Ống ruột gà lõi thép: Phi 13, phi 16, phi 19, phi 25, phi 31, phi 38, phi 51, phi 63, phi 75, phi 100. Đầu nối ống ruột gà răng trong: Phi 13, phi 16, phi 19, phi 25, phi 31, phi 38, phi 51, phi 63, phi 75, phi 100. Đầu...