phi 102

  1. T

    Cần Thơ z7.Thép ống đúc phi 76,phi 102 ,phi 168.ống đúc phi 76,phi 102,phi 168

    Thép ống đúc phi 76,phi 102 ,phi 168.ống đúc phi 76,phi 102,phi 168 //// ống đúc phi 168 ,phi 102 ,,phi 168 ỐNG THÉP DN 50 ( ĐƯỜNG KÍNH 60,3) ỐNG THÉP DN 32 ( ĐƯỜNG KÍNH 42,2) ỐNG THÉP DN 25 ( ĐƯỜNG KÍNH 33,4) ỐNG THÉP 273mm x 6.35mm x 6-12m ỐNG THÉP 168 x 7mm x 6m ỐNG THÉP 159 x 4,5mm x...