phi 48

  1. T

    Kiên Giang z6Thép ống đúc phi 89,phi 48 ,phi 34.ống thép đúc phi 89,phi 48,phi 34

    Thép ống đúc phi 89,phi 48 ,phi 34.ống thép đúc phi 89,phi 48,phi 34 Ống thép 273mm x 12.7mm Ống thép 140mm x 12mm x 8 - 12m Ống thép 325mm x 22mm x 6 - 12m Ống thép 140mm x 10mm x 6 - 11.5m Ống thép 48mm x 6 mm x 6- 11m Ống thép 60mm x 4.5mm x 6- 12m Ống thép 45mm x 9 - 11mm x 5 - 10m Ống thép...
  2. T

    TPHCM |Φ89| ,|Φ48| ,| 60| ,Thép ống đúc phi 60,phi 48,phi 89

    |Φ89| ,|Φ48| ,| 60| ,Thép ống đúc phi 60,phi 48,phi 89 thép ống phi 60,phi 48,phi 89.thép ống đúc phi 60,phi 48,phi 89.thép ống mạ kẽm phi 60,phi 48,phi 89.ống thép phi 60,phi 48,phi 89.ống thép đúc phi 60,phi 48,phi 89.ống thép mạ kẽm phi 60,phi 48,phi 89 thép ống phi 60,thép ống đúc phi...
Top