phi 63

  1. T

    TPHCM thép ống đúc phi 159,phi 63,phi 245.cắt quy cách ống 159,phi 63,phi 24

    thép ống đúc phi 159,phi 63,phi 245.cắt quy cách ống 159,phi 63,phi 24 thép ống phi 159x10ly ,phi 159x12ly ,phi 245x24ly ,phi 245x45ly ,phi 63x5.5ly ,phi 63x7ly ,phi 63x10ly .thép ống đúc phi 159x10ly ,phi 159x12ly ,phi 245x24ly ,phi 245x45ly ,phi 63x5.5ly ,phi 63x7ly ,phi 63x10ly.mua bán thép...