thép ống đúc od141

  1. T

    Toàn Quốc 88k ,thép ống đúc od141,thép ống đường kính ngoài dn125 ,dn200x8ly ,

    88k ,thép ống đúc od141,thép ống đường kính ngoài dn125 ,dn200x8ly ,dn300x11ly ,dn 400x13ly thép ống đúc od141 ,thép ống 0d141 ,thép ống đúc od141 ,thép ống đúc mạ kẽm od141 ,ống mạ kẽm od141 ,nhúng nóng mạ kẽm od141 thép ống phi 141,phi 127.ơhi 133.thép ống đúc phi 140,phi 127,phi 133.đường...