thép ống đúc phi 60x4ly

  1. T

    TPHCM Bán thép ống đúc lò hơi phi 60,ống thép đúc dẫn dầu phi 60 ,ống thép60

    Bán thép ống đúc lò hơi phi 60,ống thép đúc dẫn dầu phi 60 ,ống thép60 Thép ống đúc phi 60x4ly ,phi 60x5ly ,phi 60x10ly,phi 60x12ly ,phi 60x14ly , Thép ống đúc phi 60.3 x 3.91 x ≤6000mm – 12000mm≥ Thép ống đúc phi 60.3 x 5.5 x ≤6000mm – 12000mm≥ Thép ống đúc phi 60.3 x 10 x ≤6000mm – 12000mm≥...