thùng 25l

  1. M

    Toàn Quốc Thùng rác bệnh viện,thùng rác y tế, thùng rác đạp chân

    Thùng rác bệnh viện,thùng rác y tế, thùng rác đạp chân Chúng tôi cung cấp các loại thùng rác phục vụ các bênh viện, tram y tế, dự án y tế, viện khoa học, viện nghiên cứu với đủ các dung tích và màu sắc. Thông số kĩ thuật thùng rác đạp chân: Thùng rác 10l: 25x22.5x31cm Thùng rác...