thùng dung tích lớn

  1. M

    Toàn Quốc Thùng đựng hóa chất,thùng 200l, thùng 100l

    Thùng đựng hóa chất,thùng 200l, thùng 100l Thùng nhựa với dung tích lớn được làm từ nhựa HPDE chuyên dụng trong công nghiệp. Thùng được sử dụng làm thùng nuôi cá, thùng đựng hóa chất trong sản xuất, thùng chứa pha loãng hóa chất, thùng trồng rau, thùng làm hệ aquaponics, thùng tắm ngoài trời...