thùng rác 60l

  1. M

    Toàn Quốc Thùng rác bệnh viện, thùng rác phòng khám, thùng rác y tế 25l

    Thùng rác bệnh viện, thùng rác phòng khám, thùng rác y tế 25l Thùng rác đạp chân là sản phẩm cần thiết của các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu... được phân loại màu theo Thông tư 58 của Bộ y tế nhằm phân loại rác tốt hơn cho các mục đích sử dụng. Thông số kĩ thuật của thùng...