thùng sau xe máy

  1. M

    Toàn Quốc Thùng ship hàng, thùng chở chất thải lây nhiễm, thùng giao đồ ăn

    Thùng ship hàng, thùng chở chất thải lây nhiễm, thùng giao đồ ăn Chúng tôi chuyên cung cấp các loại thùng chở hàng với đủ mọi kích thước nhằm phục vụ nhu cầu chuyên chở bằng xe máy của quý khách: quần áo, thực phẩm nóng, hàng đông lạnh, chất thải lây nhiễm, thuốc, dược phẩm... Một vài thông số...