tiếp thị liên kết lazada

  1. camauraovat

    7 website tiếp thị liên kết uy tín

    Affiliate Marketing (tên Tiếng Việt là Tiếp thị liên kết) là 1 hình thức kinh doanh online gần giống như mô hình cộng tác viên. Hay nói cách khác, nó là mô hình cộng tác viên, nhưng được 'tối ưu hóa' & 'công nghệ hóa'. Với hình thức này, bạn có thể tìm các nhà phân phối sản phẩm có chương trình...