tưới tự động

  1. C

    Toàn Quốc Béc nhỏ giọt bù áp các loại 2l, 4l, 8l, 25l

    Tưới nhỏ giọt là phương pháp tưới khá hiệu quả, hiện ngày càng được rộng rãi trong ngành trồng trọt. Với những ưu điểm vượt trội đã được thử nghiệm và ứng dụng trong thực tế, tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm phân bón, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Cty Đông Dương xin giới...