vòng tay giấy dùng 1 lần

  1. tritinprinting

    Toàn Quốc vòng tay giấy tyvek cho sự kiện

    Sử dụng loại giấy phù hợp với từng mục đích sử dụng của khách hàng. Sử dụng định lượng giấy ( độ giày của giấy) phù hợp, không nên sử dụng loại giấy quá mỏng hoặc quá dày. Sử dụng loại giấy có định lượng 120gram tới 150gram là vừa. Cách bình bài in cũng khá quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp...