Cà Mau BÁN ĐẤT VÀ NHÀ KHÓM 6 PHƯỜNG 9 ĐƯỜNG TRẦN QUANG DIỆU