TPHCM Laptop xách tay từ Nhật... nhỏ gọn, chỉ 12 inches, pin 3 tiếng